Technologie

Komu může izolační systém IsoAir pomoci s řešením vlhkosti?

IsoAir je účinný izolační systém, který je skvělou volbou pro ty zákazníky, které trápí vlhkost ve zdivu a s ní spojený výskyt plísní. IsoAir funguje na jednoduchém principu instalace polystyrenbetonových desek k vnitřním stěnám místnosti. Toto řešení oceníte hlavně v případech, kdy odstranění příčiny vlhkosti je velmi nákladné, nebo dokonce nemožné.

Případně se vám to dlouhodobě nedaří. Velmi snadná aplikace na interiérové zdivo umožňuje odstranit problém s vlhkostí v jakékoliv místnosti, a to bez nutnosti penetrační sanace zdiva, či jiných komplikovaných zásahů do budovy. Vlhkosti a plísní v místnosti se zbavíte prakticky okamžitě, aniž byste museli řešit tento problém komplexně pro celý dům.

IsoAir má zároveň velmi dobré tepelně izolační vlastnosti, a tak současně plní funkci zateplení pokojů.

Jak odvlhčení technologií IsoAir funguje?

IsoAir desky mají desky výborné difuzní vlastnosti. Materiál vytáhne vlhkost ze zdí, redistribuuje ji do své pórovité struktury a následně ji nechá bezpečně odpařit do vzduchu v místnosti. Nemusíte se tedy obávat, že by došlo k vytlačování vlhkosti nad úroveň desek, ani k jiným nežádoucím projevům na jejich povrchu.

Narozdíl od sanačních omítek mají desky vysokou pórovitost a nízký difuzní odpor. Materiál proto brání “zasolení” desek, tedy vzniku vlhkostních map se solnými výkvěty, které jsou příhodným prostředím pro plísně a bakterie. Tento scénář u IsoAiru nehrozí.

Odvlhčovací schopnosti desek IsoAir a jejich vliv na stav zdiva po více jak 18 měsících od montáže byly podrobena vědeckému zkoumání. Analýzu provedl Kloknerův ústav při ČVUT, který se na testování stavebních materiálů specializuje.

Obdržené certifikace mimo jiné potvrdily, že ke kondenzaci vlhkosti na povrchu desek skutečně nedochází a veškerá vlhkost se odpaří ještě v profilu desky.

Technický list

Název, složení a charakteristika

IsoAir jsou desky vyráběné z drceného (recyklovaného) polystyrenu, cementového mléka a přísad zlepšujících odolnost a další vlastnosti výrobku. Izolační desky IsoAir vynikají svojí lehkostí, nízkým difuzním odporem a antiseptickými vlastnostmi.

Řídící dokumentace výroby

ČSN EN 13501-1+A1 ČSN EN 13238 ČSN EN 13823 ČSN EN 1365-1 ČSN EN 1992-1-1 ČSN EN 13369 ČSN 73 2030 ČSN EN ISO 1716 Zákon č. 467 / 2001 Sb. Zákon č. 258 / 2000 Sb. Nařízení vlády č. 23 / 2011 Sb.

Zkušebnictví a kontrola

Kontrolu a certifikaci výrobku provádí Institut pro testovánía certifikaci, a.s., třída Tomáše Bati 299, 263 02 Zlín, IČO 479 10 381. Tato Autorizovaná osoba AO 224 vydala na výrobek Stavební technické osvědčení č. STO-AO 224-927 / 2018.

Použití

IsoAir je nehořlavá tepelná izolace s minimálním difuzním odporem. Jeho cementová složka umožňuje snadnou aplikaci a použití na všechny stavební konstrukce. Izolační desky jsou velmi snadno opracovatelné a tedy použitelné na všechny tvary konstrukcí.

a) Řešení problému u vlhkých svislých konstrukcí

IsoAir do sebe umí absorbovat vlhkost ze zdiva, která se následně "vydýchá" do prostoru, aniž by kondenzovala na povrchu zdi. Tato schopnost desek IsoAir byla ověřena Kloknerovým ústavem a popsána v Expertní zprávě č. 830 1800 J252, vydané v září 2018. Desky, díky vysoce alkalickému prostředí, zabraňují tvorbě plísní.

Tabulka uvádí doporučené tloušťky desek pro různé úrovně vlhkosti zdiva. Jedná se o orientační hodnoty, každý případ je nutné posoudit individuálně a vzít v úvahu i další faktory, jako jsou např. sezónní zvýšená vlhkost, kolísání úrovně vlhkosti při různých klimatických podmínkách, kolísavá teplota v interiéru, způsob využití interiéru, apod. (Při extrémních nebo ztížených podmínkách je možné, po technické konzultaci, dodat desky o jiných tloušťkách.)

Doporučené tloušťky desek při různých vlhkostech zdiva

Vlhkost zdiva [%]Tloušťka desky [mm]
do 2050
20 - 4060
nad 4080
b) Vnitřní tepelná izolace

Díky uvedeným vlastnostem lze desky IsoAir použít na vnitřní zateplení jakékoliv stavební konstrukce.

c) Protipožární ochrana

‍Desky IsoAir jsou nehořlavé a mají vysokou požární odolnost.

d) Zateplení vodorovných stavebních konstrukcí

Rozměrová tolerance

Tloušťka ∓ 2 mm Šířka/délka ∓ 4 mm

Balení a skladování

‍Desky IsoAir jsou dodávány na paletách a jsou opatřeny ochrannou fólií. Při menším množství je možné dodat desky jednotlivě. Desky je nutno skladovat v suchém prostředí. Pokud dojde při skladování k jejich promočení, nejsou znehodnoceny, jejich vlastnosti zůstávají po vyschnutí neměnné. Při aplikací musí být desky suché.

Postup aplikace, povrchová úprava, doporučený materiál

‍Desky IsoAir jsou relativně křehké, a proto je potřeba zacházet s nimi opatrně, vyvarovat se nárazům a manipulovat s nimi pomocí obou rukou.

KrokDoporučený materiál
Odstranění staré omítky až na zdivo a nástřik protiplísňovým prostředkem (platí u řešení vlhkosti zdiva, u zateplení suchého zdiva stačí odstranit malbu).
Nalepení desek difuzně otevřeným lepidlemCemix 185 Lepicí a stěrková hmota difuzní
Vtlačení perlinky do difuzně otevřeného lepidla na povrchu desekCemix 185 Lepicí a stěrková hmota difuzní + síťovina R117 nebo R131
Difuzně otevřený štuk a malbaCemix PenetraceASN COLOR, Cemix 043 b

Technické vlastnosti

č.Technická vlastnostZkušební postupZaručená hodnota
1.pevnost v tlaku
pevnost v ohybu
objemová hmotnost
ČSN EN 826
ČSN EN 12089
ČSN EN 1602
≥ 0,35 MPa
≥ 0,25 MPa
350 ∓ 50 kg/ m3
2.reakce na oheňČSN EN 13501-1+A1
ČSN EN ISO 1716
ČSN EN 13823
A2-s1, d0
3.nasákavostČSN EN 1609≤ 5,0 kg/ m2
4.součinitel tepelné vodivostiČSN EN 12667max. 0,1 W*m-1*K-1
5.faktor difuzního odporuČSN EN 12086µ = 3,1
6.stanovení obsahu přírodních radionuklidů:
- hmotností aktivita 226Ra
- index hmotností aktivity
doporučení SÚJB 2009≤ 150 Bq*kg-1
≤ 0,5

Rozměry desek IsoAir

TypRozměr cm
tloušťka / šířka / délka
Ekvivalentní difuzní tloušťka
Sd
IsoAir 50595950,155
IsoAir 60695950,186
IsoAir 80895950,248
TypRozměr cm
tloušťka / šířka / délka
Ekvivalentní difuzní tloušťka
Sd
IsoAir M 50547,5950,155
IsoAir M 60647,5950,186
IsoAir M 80847,5950,248
Výrobce: IGLUBRICK GROUP, a.s. Opletalova 983/45 Praha 1 110 00
Vydáno dne 1. 11. 2021

Projektant

Tepelně izolační systém pro vnitřní zateplení svislých stavebních konstrukcí s vyjímečnými vlastnostmi. Systém je dodáván ve formě desek na bázi homogenizované zhutněné cemento-polystyrenové směsi a příměsi speciálních chemických přísad.

Důležitým přínosem systému je jeho paropropustnost, tedy schopnost tepelně izolačních desek propouštět vlhkost zdiva do prostoru. Deska IsoAir umožňuje – díky nízkému součiniteli difuzní vodivosti a chemickému prostředí uvnitř desky – absorbovat vlhkost ze zdiva a následně ji díky pórům odvést do prostoru uvnitř místnosti. Svou strukturou umožňuje deska IsoAir vodním párám plynulý pohyb, což je, spolu s alkalickým prostředím, preventivním opatřením proti plísním a houbám.

Desky jsou dodávány v rozměru 950 x 950 mm ve třech tloušťkách

IsoAir 50 – tl. 50 mmpoužití do 20% vlhkosti zdiva
IsoAir 60 – tl. 60 mmpoužití od 20% do 40% vlhkosti zdiva
IsoAir 80 – tl. 80 mmpoužití nad 40% vlhkosti zdiva

Vlastnosti desky IsoAir

Pevnost v tlaku: ≥ 0,35 MPa dle ČSN EN 826 Pevnost v ohybu: ≥ 0,25 MPa dle ČSN EN 12089 Objemová hmotnost: 350 ∓ 50 kg / m3 dle ČSN EN 1602 Faktor difuzního odporu: µ = 3,1 dle ČSN EN 12086 Součinitel tepelné vodivosti: max. 0,1 W.m-1.K-1 dle ČSN EN 12667 Nasákavost: ≤ 5,0 kg / m3 dle ČSN EN 1609 Reakce na oheň: A2, s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1, ČSN EN ISO1716, ČSN EN 13823 Stanovení přírodních radionuklidů - hmotnostní aktivita 226Ra: ≤ 150 Bq.kg-1 Index hmotnostní aktivity: ≤ 0,5

Hodnotou maximálních 150 jednotek odpovídá stavebnímu materiálu schválenému SÚJB (Státní úřadpro jadernou bezpečnost) dle vyhlášky č.184/1997 Sb., přílohy č.11, tabulky č.2 pro použití do pobytových prostor. Index hmotnostní aktivity převyšuje hodnotu I = 1, kterou stanoví vyhláška č.422/2016 pro stavební materiály používané pro stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi.

Desky IsoAir jsou nehořlavé a mají vysokou požární odolnost. Podle normy ČSN EN 13501–1+A1 určují značení: A2 – jako nejodolnější skupinu nepřispívající požáru (nehořlavé) s1 – patří do skupiny materiálů s nejnižší klasifikací výboje intenzity kouře d0 – nejnižší klasifikace plamenně hořících kapek. Vyšší číslo klasifikace „s“ nebo „d“ znamená vyšší míru tvorby doprovodných komponentů hoření (kouře, kapek)
Deska IsoAir

Certifikáty kvality