Technologie

Komu může izolační systém IsoAir pomoci s řešením vlhkosti?

IsoAir je účinný izolační systém, který je skvělou volbou pro ty zákazníky, které trápí vlhkost ve zdivu a s ní spojený výskyt plísní. IsoAir funguje na jednoduchém principu instalace polystyrenbetonových desek k vnitřním stěnám místnosti. Toto řešení oceníte hlavně v případech, kdy odstranění příčiny vlhkosti je velmi nákladné, nebo dokonce nemožné.

Případně se vám to dlouhodobě nedaří.
Velmi snadná aplikace na interiérové zdivo umožňuje odstranit problém s vlhkostí v jakékoliv místnosti, a to bez nutnosti penetrační sanace zdiva, či jiných komplikovaných zásahů do budovy. Vlhkosti a plísní v místnosti se zbavíte prakticky okamžitě, aniž byste museli řešit tento problém komplexně pro celý dům.

IsoAir má zároveň velmi dobré tepelně izolační vlastnosti, a tak současně plní funkci zateplení pokojů.

Jak odvlhčení technologií IsoAir funguje?

IsoAir desky mají desky výborné difuzní vlastnosti. Materiál vytáhne vlhkost ze zdí, redistribuuje ji do své pórovité struktury a následně ji nechá bezpečně odpařit do vzduchu v místnosti. Nemusíte se tedy obávat, že by došlo k vytlačování vlhkosti nad úroveň desek, ani k jiným nežádoucím projevům na jejich povrchu.

Narozdíl od sanačních omítek mají desky vysokou pórovitost a nízký difuzní odpor. Materiál proto brání “zasolení” desek, tedy vzniku vlhkostních map se solnými výkvěty, které jsou příhodným prostředím pro plísně a bakterie. Tento scénář u IsoAiru nehrozí.

Odvlhčovací schopnosti desek IsoAir a jejich vliv na stav zdiva po více jak 18 měsících od montáže byly podrobena vědeckému zkoumání. Analýzu provedl Kloknerův ústav při ČVUT, který se na testování stavebních materiálů specializuje.

Obdržené certifikace mimo jiné potvrdily, že ke kondenzaci vlhkosti na povrchu desek skutečně nedochází a veškerá vlhkost se odpaří ještě v profilu desky.

Technický list

Název, složení a charakteristika

IsoAir jsou desky vyráběné z drceného (recyklovaného) polystyrenu, cementového mléka a přísad zlepšujících odolnost a další vlastnosti výrobku. Výrobek je probarvený v celém průřezu.
Izolační desky IsoAir vynikají svojí lehkostí, nízkým difuzním odporem a antiseptickými vlastnostmi.

Řídící dokumentace výroby

ČSN EN 13501-1+A1
ČSN EN 13238
ČSN EN 13823
ČSN EN 1365-1
ČSN EN 1992-1-1
ČSN EN 13369
ČSN 73 2030
ČSN EN ISO 1716
Zákon č. 467 / 2001 Sb.
Zákon č. 258 / 2000 Sb.
Nařízení vlády č. 23 / 2011 Sb.

Zkušebnictví a kontrola

Kontrolu a certifikaci výrobku provádí Institut pro testovánía certifikaci, a.s., třída Tomáše Bati 299, 263 02 Zlín, IČO 479 10 381.
Tato Autorizovaná osoba AO 224 vydala na výrobek Stavební technické osvědčení č. STO-AO 224-927 / 2018.

Použití

IsoAir je nehořlavá tepelná izolace s minimálním difuzním odporem. Jeho cementová složka umožňuje snadnou aplikaci a použití na všechny stavební konstrukce. Izolační desky jsou velmi snadno opracovatelné a tedy použitelné na všechny tvary konstrukcí.             

a) Řešení problému u vlhkých svislých konstrukcí
IsoAir do sebe umí absorbovat vlhkost ze zdiva, která se následně "vydýchá"do prostoru, aniž by kondenzovala na povrchu zdi. Tato schopnost desek IsoAir byla ověřena Kloknerovým ústavem a popsána v Expertní zprávě č. 830 1800 J252, vydané v září 2018. Desky, díky vysoce alkalickému prostředí, zabraňují tvorbě plísní.

b) Vnitřní tepelná izolace
Díky uvedeným vlastnostem lze desky IsoAir použít na vnitřní zateplení jakékoliv stavební konstrukce.             

c) Protipožární ochrana
Desky IsoAir jsou nehořlavé a mají vysokou požární odolnost.   
         
d) Zateplení vodorovných stavebních konstrukcí

Rozměrová tolerance

Tloušťka ±2 mm
Šířka/délka ±4 mm

Balení a skladování

Desky IsoAir jsou dodávány na paletách a jsou opatřeny ochrannou fólií. Při menším množství je možné dodat desky jednotlivě.
Desky je nutno skladovat v suchém prostředí. Pokud dojde při skladování k jejich promočení, nejsou znehodnoceny, jejich vlastnosti zůstávají po vyschnutí neměnné. Při aplikací musí být desky suché.

Postup aplikace, povrchová úprava, doporučený materiál

Desky IsoAir jsou relativně křehké, a proto je potřeba s nimi zacházet opatrně, vyvarovat se nárazům a manipulovat s nimi pomocí obou rukou.
Krok
Doporučený materiál
Odstranění staré omítky až na zdivo a nástřik protiplísňovým prostředkem (platí u řešení vlhkosti zdiva, u zateplení suchého zdiva stačí odstranit malbu).
Nalepení desek difuzně otevřeným lepidlem.
Cemix 185 Lepicí a stěrková hmota difúzní
Vtlačení perlinky do difuzně otevřeného lepidla na povrchu desek.
Cemix 185 Lepicí a stěrková hmota difuzní + síťovina R117 nebo R131
Difuzně otevřený štuk a malba.
Cemix PenetraceASN COLOR,Cemix 043 b

Technické vlastnosti

č.
Technická vlastnost
Zkušební postup
Zaručená hodnota
1.
pevnost v tlaku
pevnost v ohybu
objemová hmotnost
ČSN EN 826
ČSN EN 12089
ČSN EN 1602
≥ 0,35 MPa
≥ 0,25 MPa
350 ± 50 kg/ m3
2.
reakce na oheň
ČSN EN 13501-1+A1
ČSN EN ISO 1716
ČSN EN 13823
A2-s1, d0
3.
nasákavost
ČSN EN 1609
≤ 5,0 kg/ m2
4.
součinitel tepelné vodivosti
ČSN EN 12667
max. 0,1 W*m-1*K-1
5.
faktor difuzního odporu
ČSN EN 12086
3 až 15 dle tloušťky
6.
stanovení obsahu přírodních radionuklidů:
- hmotností aktivita 226Ra
- index hmotností aktivity
doporučení SÚJB 2009
≤ 150 Bq*kg-1
≤ 0,5

Rozměry desek IsoAir

Typ
Rozměr
tloušťka / šířka / délka
IsoAir 50
5 cm
95 cm
95 cm
IsoAir 60
6 cm
95 cm
95 cm
IsoAir 80
8 cm
95 cm
95 cm
Typ
Rozměr
tloušťka / šířka / délka
IsoAir M 50
5 cm
47,5 cm
95 cm
IsoAir M 60
6 cm
47,5 cm
95 cm
IsoAir M 80
8 cm
47,5 cm
95 cm
Výrobce: IGLUBRICK GROUP, a.s. 
Vydáno dne 4. 4. 2019
Deska IsoAir

Certifikáty kvality